PRINSIP PENTERJEMAHAN : PENGENALAN 1.0

Bahasa sumber

- Bahasa diterjemahkan ke bahasa lain
- Bahasa yang digunakan sebagai pengantar pengajaran bahasa asing
- Bahasa asal penyerapan perkataan

Bahasa sasaran

- Bahasa yang menjadi medium mandat yang berasal dari bahasa sumber selepas melalui proses pengalihan
- Bahasa yang digunakan untuk menggambarkan makna huruf yang terkandung dalam kamus

Prinsip Penterjemahan

Penerjemahan merupakan satu pekerjaan yang memerlukan kesungguhan. Ini adalah kerana penerjemahan yang tidak bersungguh-sungguh akan menimbulkan kekeliruan pembaca dan lebih-lebih lagi menimbulkan salah faham pembaca terhadap maksud pengarang teks sumber. Oleh itu, penerjemahan seharusnya dilakukan dengan berpandu kepada prinsip-prinsip yang tertentu.

Tidak mengubah maksud pengarang teks asal.
- Prinsip ini adalah jelas untuk para penterjamah. Tetapi, pada praktikalnya para penterjemah sebenarnya sukar untuk mengelakkan diri untuk mengubah maksud pengarang secara 100% kerana faktor perbezaan budaya dan bahasa. Tetapi, ini tidak bermaksud penterjemah diizinkan mengubah maksud pengarang teks asal dengan segaja.

Menghasilkan terjemahan yang mudah difahami pembaca.
- Pentejemahan merupakan sebahagian daripada komunikasi. Oleh itu, sesuatu terjemahan sebaik-baiknya mudah difahami supaya tujuan komunikasi antara pembaca dengan pengarang asal dapat dicapai.

Menghormati tatabahasa penerima.
- Dalam proses menterjemahkan, tatabahasa bahasa penerima harus dihormati. Ini bermaksud tatabahasa asing tidak seharusnya dipaksakan ke dalam teks terjemahan.

Menterjemah makna bahasa bukan menterjemah bentuk bahasa.
- Dalam proses penterjemahan, makna harus diberi fokus. Penterjemah tidak seharusnya berusaha mengekalkan bentuk bahasa teks asal sehingga menghasilkan terjemahan yang berbelit-belit dan sukar difahami.

Maka kesimpulannya, berpandukan kepada prinsip-prinsip ini, seorang penterjemah diharapkan dapat menghasilkan satu karya yang boleh dipercayai sebagai satu karya terjemahan, dan karya ini adalah sebuah karya yang boleh difahami serta selesa untuk dibaca.

Jenis Terjemahan

Terjemahan Formal
Kaedah lama penterjemahan ditumpukan pada persamaan bentuk teks terjemahan dengan teks asal. Aspek seperti format,rima rentak, bunga bahasa dan ciri-ciri kebahasaan dalam teks asal cuba dikekalkan supaya terjemahan yg dihasilkan menyamai bentuk teks asal. Kaedah ini dinamakan Kaedah Terjemahan Formal ( formal equivalence ). Kaedah ini juga dikenali sebagai Kaedah Formal, Kaedah Terjemahan Harafiah dan Terjemahan Literal.

Terjemahan Dinamik
Kaedah baru pula mengutamakan reaksi pembaca dan kesan terhadap pembaca. kaedah baru ini menitikberatkan persamaan dinamik ( dynamic equivalence ) dan disebut sebagai terjemahan kaedah dinamik.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

salam para penghuni Dunia KU..
sudi-sudikan lah membaca dan memberi komen..
jasa anda amat di hargai..

Dunia Iqmar Effendy

DISCLAIMER"INI ADALAH BLOG PERSONAL IQMAREFFENDY99BLOGSPOT[DOT]COM.SEMUA ENTRI DAN GAMBAR DI DALAMNYA ADALAH KISAH DAN MILIK DARI TUAN PUNYA BLOG SENDIRI. DI LARANG KERAS MENGAMBIL GAMBAR DI DALAM BLOG INI UNTUK TUJUAN APAPUN TANPA SEIZIN TUAN PUNYA BLOG. MAAF ATAS PENGGUNAAN GANTI NAMA 'AKU' UNTUK BLOGGER YANG LEBIH DEWASA. SEBARANG PERTANYAAN BOLEH HUBUNGI IQMAR EFFENDY."